Vergunningsadvies

Lairesse Vastgoed assisteert eigenaren op het terrein van vergunningsadvies. Inmiddels hebben wij ruim 3.000 succesvolle vergunningstrajecten begeleid. Wij helpen bij omgevingsvergunningen (o.a. bouwvergunningen), splitsingsvergunningen en huisvestigingsvergunningen (o.a. onttrekkingsvergunningen). Deze service verlenen wij vanuit onze twee handelsnamen: ‘Vergunningsadvies Amsterdam’ en ‘Woningdelen Amsterdam’. De bouwkundig specialisten, architecten en juristen van Vergunningsadvies Amsterdam en Woningdelen Amsterdam assisteren u graag bij een aanvraag van bijvoorbeeld een vergunning voor een dakterras, kamergewijze verhuur of een bouwkundige splitsing.